Milieubarometer

De Milieubarometer is een meetinstrument dat de milieuscore en milieukosten van uw bedrijf of instelling inzichtelijk maakt.

Met de milieubarometer krijgt u inzicht in;

  • De totale milieuscore
  • Een kostengrafiek
  • De CO2 uitstoot
  • Efficiency-indicatoren
  • Uitgebreide rapportage met aanbevelingen om uw milieuscore te verbeteren

U ziet in één oogopslag welke milieuaspecten, zoals energie, afval, emissies of papierverbruik, het meest bijdragen aan de totale milieuscore en milieukosten van uw bedrijf.

Milieubarometer

Het Activiteitenbesluit zegt dat alle bedrijven schade aan het milieu moeten minimaliseren (zorgplicht). In het Activiteitenbesluit staan specifieke regels voor o.a.:

  • energiebesparing bij grootverbruikers (>200.000 kWh of >75.000 m³ gas)
  • energiebesparing bij middelverbruikers (>50.000 kWh of >25.000 m³ gas)
  • vervoermanagement (>50 medewerkers)

De overheid kan hierbij vragen om jaarlijkse gegevens van energie, afval en vervoer bij te houden in een milieuregistratiesysteem.

sti barometer

Created by Webpleister & Cookieweb ©2012